Dnia 18 października 2018 r klasa 2A z wychowawczynią Agnieszką Gruchelską udała się do Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN na warsztaty pt. SPOTKANIA Z KULTURĄ ŻYDOWSKĄ, O judaizmie i współczesnym życiu żydowskim w Polsce.

Podczas warsztatów uczniowie dowiedzieli się kim są Żydzi, co to jest synagoga, czy wszystkie warzywa są koszerne, czy kobieta może nosić jarmułkę. Wędrując w zespołach po muzeum poznali życie małego miasteczka, odwiedzili dom, karczmę, targ i barwną synagogę. Dowiedzieli się jak układają się tu relacje rodzinne i sąsiedzkie. Poszli na spacer przedwojenną ulicą, poznali bogate życie polityczne i kulturalne miasta. Zajrzeli do kawiarni i kina.

Przed budynkiem muzeum uczniowie obejrzeli pomnik Bohaterów Getta, upamiętniający walki powstańcze w getcie w 1943 r i ławeczkę „Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata” - Jana Karskiego.