IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Warszawie organizuje Międzyszkolny Konkurs ,,Mistrz Mowy Angielskiej" dla szkół ponadpodstawowych prawobrzeżnej Warszawy.

 Regulamin i zgoda na przetwarzanie danych osobowych