28 lutego 2019 r. na terenie Uniwersytetu Kardynała Stefana wyszyńskiego w warszawie przy ul. Kazimierza wóycickiego 1/3 odbędzie się konferencja wojewódzka „Komunikacja w przestrzeni publicznej i prywatnej”. W programie konferencji zaplanowano m.in. omówienie istoty i typologii zjawiska związanego z komunikacją oraz odpowiedzialności za stosowanie niezgodnego z ogólnie przyjętymi normami społecznymi i zabronionego prawem sposobu komunikacji. Do uczestnictwa w konferencji zaproszono również Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli w celu przedstawienia Państwu oferty zajęć/szkoleń/warsztatów, które mam nadzieję będą stanowiły źródło wsparcia w realizacji zajęć profilaktycznych z uczniami. Konferencja rozpocznie się o godzinie 10:00 (rejestracja uczestniw od godziny 9:00). zgłoszenia: http://kuratorium.waw.pl/konferencja-komunikacja