AWZ ogromnym żalem żegnamy naszego emerytowanego kolegę, nauczyciela wychowania fizycznego

ANDRZEJA WOŹNIEWICZA

wychowawcę wielu pokoleń Mickiewiczaków.

Profesor Andrzej Woźniewicz pozostanie w naszej wdzięcznej pamięci jako doskonały, pełen zaangażowania i pasji nauczyciel oraz wspaniały kolega, ciepły i serdeczny.

Cześć Jego pamięci!

 

Społeczność IV LO im. Adama Mickiewicza

klepsydra