25 marca wybrani uczniowie klas 1a, 1b, 1c, wraz z Panią Profesor Agnieszką Zalewską, wzięli udział w warsztatach terenowych „Geograficzne tajemnice warszawskiej Wisły” zorganizowanych w ramach projektu geograficznego „Mazowsze oczami młodych geografów”. 

Nasze wyjście rozpoczęliśmy od spaceru ulicami Saskiej Kępy, aby wreszcie spotkać się z Panią dr hab. Joanną Angiel – pracownikiem naukowym Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Na początku opowiedziała nam Ona historię nazwy Saskiej Kępy, która wzięła się od kępy, czyli wyspy utworzonej na rzece, usztywnianej i unieruchomionej naturalnie poprzez roślinność. Natomiast pierwszy człon nazwy wziął się od dynastii Sasów, którzy rządzili tym terenem aż do upadku I Rzeczypospolitej. 

Jednak projekt miał głównie na celu omówienie zagadnienia rzek, a przede wszystkim tak bliskiej nam Wisły. Jej długość, licząc od źródła w Baraniej Górze przyjmuje się jako 1041 km, przebiega ona aż przez 8 województw. Odcinek Wisły przebiegający przez naszą stolicę ma około 31 km. Lewy brzeg rzeki charakteryzuje się duża głębokością oraz małą zmiennością, dzięki czemu jest on idealnym miejscem dla utworzenia portów dla statków pasażerskich (w przeszłości także towarowych). Prawy brzeg, w którego okolicach znajduje się nasza szkoła, w przeciwieństwie do lewego, charakteryzuje się zmiennością zarówno głębokości, jak i prędkości nurtu. Nad Wisłą podziwialiśmy także piękno fauny i flory. To zachwycające, że w okolicy rzeki można spotkać tak wiele gatunków roślin i zwierząt. Mieliśmy możliwość zaobserwowania roślinności charakterystycznej dla nadwiślańskich łęgów, a także śladów pozostawionych przez bobry.

Mieliśmy również okazję, by z bliska zobaczyć „Grubą Kaśkę”, która jest częścią kompleksu filtrów warszawskich. Wypompowuje ona wodę spod osadów dna Wisły, przez to jest ona naturalnie przefiltrowana.

Na wycieczce bardzo nam się podobało i jesteśmy wdzięczni że mogliśmy uczestniczyć w tych zajęciach

Julia Mariańska, Julia Kaszuba i Julia Zdziebłowska, klasa 1b