wznowienie zajęć lekcyjnych nastąpi 29.04.2019 r. według obowiązującego planu.