26 marca 2019r w szkole świętowaliśmy 100- lecie nadania szkole imienia Adama Mickiewicza. Wybraliśmy termin marcowy, gdyż gimnazjum Konopczyńskiego , z którego nasza szkoła się wywodzi, w 1905 roku przeprowadziła pierwszą lekcje w języku polskim.  Chcieliśmy w ten sposób podkreślić, iż nadanie jej imienia wieszcza narodowego miało swe głębokie uzasadnienie.  Jej uczniowie i absolwenci wielokrotnie dowiedli na frontach obu wojen, że słowa Patrona o miłości ojczyzny są dla nich życiowym drogowskazem. Absolwenci i nauczyciele szkoły budowali kraj po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, stanęli do walki  we wrześniu 1939, stawiali opór hitlerowskiemu najeźdźcy w kraju i na wszystkich  frontach II wojny światowej, a  przez 50 lat komunistycznego zniewolenia dążyli do odzyskania przez Polskę prawdziwej suwerenności.

W tym dniu przybyło do szkoły wielu znamienitych gości z panem Burmistrzem Jarosławek Karczem na czele. Wydział Oświaty Pragi –Południe reprezentowała pani Halina Panufnik, Dzielnicowe Biuro Finansów reprezentował pan dyrektor Robert Sagan a  NSZZ Solidarność  reprezentował pan przewodniczący Jerzy Smoliński. Gośćmi honorowymi byli przedstawiciele Stowarzyszenia Wychowanków  Gimnazjum i Liceum imienia Adama Mickiewicza oraz emerytowani nauczyciele szkoły, a także  dyrektorzy szkół z dzielnicy Praga- Południe.

Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie hymnu narodowego  w obecności sztandaru szkoły. Następnie głos zabrała dyrektor szkoły, która podkreśliła, w jaki sposób twórczość  Patrona wpływała na przeszłość szkoły i  jak determinuje współczesność. Następnie głos zabrał honorowy członek stowarzyszenia wychowanków Ryszard Pasternak i przypomniał okoliczności nadania szkole  imienia Patrona. Z okazji 100 rocznicy członkowie stowarzyszenia udekorowali sztandar szkoły barwami dawnego gimnazjum. W tak uroczystym dniu miała  też miejsce prapremiera hejnału szkoły skomponowanego przez pana Romualda Twardowskiego -kompozytora, pedagoga wieloletniego wykładowcę w Akademii Muzycznej w Warszawie. Panu Twardowskiemu wilniukowi z pochodzenia i serca bliskie są wszystkie sprawy i osoby związanie z tym miastem. Dlatego nie wahał się podarować swej kompozycji   szkole , której patronuje Adam Mickiewicz. Pan Twardowski z pasją i wielką swadą opowiadał o Wilnie Mickiewicza prezentując doskonała znajomość tematu.  Następnie wraz z panem Leszkiem Zabłockim, najstarszym absolwentem gimnazjum Mickiewicza, uroczyście  dokonali prezentacji hejnału. Kompozycję i kompozytora nagrodzono rzęsistymi oklaskami.

W imieniu władz dzielnicy głos zabrał burmistrz Jarosław Karcz, który podziękował „nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za trud, wysiłek wychowawczy, za rzetelności i odpowiedzialność w codziennej pracy pedagogicznej”.  W imieniu NSZZ Solidarność zabrał głos jej  przewodniczący i również przekazał szkole życzenia z okazji rocznicy. Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie  nagród w dzielnicowym konkursie KOM!KS inspirowanym  twórczością Adama Mickiewicza oraz szkolnym konkursie Mickiewiczowskim. Zwieńczeniem uroczystość był spektakl przygotowany przez uczniów głownie klas pierwszych pod opieką pani Małgorzaty Telakowskiej oraz wsparciu pana Krzysztofa Maksymowa i pana Pawła Marciniaka. Najmłodsi uczniowie Mickiewicza  dowiedli, odwołując się do historii i współczesności szkoły,  że idee Patrona ciągle są żywe i odradzają się w działaniu kolejnych roczników szkoły. Młodzi wykonawcy  zostali nagrodzeni gromkimi brawami. Uroczystość pozostanie na długo w pamięci jej uczestników.