Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Kornela Morawieckiego, naszego absolwenta rocz. mat 1958, wybitnego działacza opozycji demokratycznej, przewodniczącego Solidarności Walczącej, posła na Sejm VIII kadencji.

Działalność i życie pana Kornela Morawieckiego wypełniała służba Polsce oraz walka o jej wolność i suwerenność.

Pan Kornel Morawiecki nie zapominał też o swoje j szkole i ostatni raz gościł w murach liceum z okazji 120- lecia szkoły w roku 2017.

Pozostanie w pamięci społeczności Mickiewicza jako przykład patrioty i obywatela.

Cześć Jego pamięci!