Z radością przyjęliśmy informację że Oliver Zdanowicz, uczeń klasy 1P, został zaprzysiężony na członka Młodzieżowej Rady Dzielnicy Wawer powołanej przez Radę Dzielnicy Wawer. Oliver wziął udział w rekrutacji, podczas której musiał dokonać autoprezentacji oraz przekonać komisję rekrutacyjną do działań, które będzie podejmował jako Młodzieżowy Radny.
 Celem działania Młodzieżowej Rady Dzielnicy jest:
✔️ rozwój dialogu pomiędzy przedstawicielami Zarządu Rady Dzielnicy, a młodzieżą,
✔️ zrozumienie potrzeb i problemów młodzieży przez władze lokalne,
✔️ skuteczność działań prowadzonych przez władze dzielnicy na rzecz młodych ludzi,
✔️ zainteresowanie młodzieży sferą spraw społecznych na poziomie lokalnym,
✔️ rozwój świadomości obywatelskiej,
✔️ kształtowanie umiejętności podejmowania działań na rzecz swojej społeczności lokalnej,
✔️ zapoznanie młodych ludzi z zasadami działania samorządu lokalnego,
✔️ kształtowanie postaw dotyczących samorządności i współodpowiedzialności,
✔️ promocję dzielnicy Wawer na forum Miasta St. Warszawy
Młodzieżowa Rada Dzielnicy Wawer składa się z radnych: po jednym delegacie ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych położonych na terenie dzielnicy oraz do 10 mieszkańców Wawra.