23.11. 2019r. nasz poczet sztandarowy wziął udział w obchodach 189. rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego przy pomniku bitwy pod Olszynką Grochowską.
Uroczystości rozpoczęły się w południe odegraniem Hymnu Narodowego, a następnie "Warszawianki". Potem zaplanowany był uroczysty przemarsz Aleją Chwały przed Mogiłę Powstańczą z 1831 r.
Odbył się również Apel Pamięci, salwa honorowa oraz ceremonia złożenia wieńców. W uroczystości wzięli udział m.in. przedstawiciele władz dzielnic Praga-Południe i Rembertów, ministerstw oraz Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

A. Rosik