5 marca 2020 odbył się w naszej szkole II etap VIII edycji Mazowieckiego Konkursu Wiedzy Realioznawczej o Krajach Niemieckiego Obszaru Językowego Dreimal Deutsch. W konkursie wzięło udział 6 drużyn. Reprezentowały szkoły: LO im. Mikołaja Kopernika w Warszawie,  LO im. Stefana Żeromskiego,  LO im. Jana Zamoyskiego,  LO im. gen. Stanisława Maczka,  Zespół Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu, Technikum nr 10 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Warszawie. Każda z drużyn odpowiadała na pytania z dziedzin- sławni ludzie, architektura, tradycje i geografia. Cztery drużyny, które uzyskały najwiekszą liczbę punktów, przeszły do finału ( LO im. Mikołaja Kopernika, LO im. Stefana Żeromskiego, LO im. Jana Zamoyskiego, LO im. gen. Stanisława Maczka). Finał dreimal Deutsch odbędzie się w Instytucie Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.