Stosownie do zaleceń GIS

 we wszystkich sprawach służbowych z pracownikami szkoły prosimy kontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kontakt osobisty wskazany jest w uzasadnionych przypadkach.