Regulamin

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Biblioteka szkolna IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza.

 Cele konkursu:

 1. Popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów.
 2. Popularyzacja twórczości Zbigniewa Herberta (2018 rok Zbigniewa Herberta).
 3. Kształtowanie kreatywności uczniów.
 4. Kształtowanie umiejętności pisania krótkich tekstów.
 5. Promocja i prezentacja uzdolnień literackich uczniów.

Zasady przeprowadzenia konkursu:

 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza.
 2. Uczeń zgłaszający się do konkursu pisze własny, krótki tekst, w którym powinno znaleźć się jak najwięcej tytułów utworów (wiersze, dramaty, eseje) Zbigniewa Herberta.
 3. Tematyka tekstu jest dowolna.
 4. Tekst nie może być zawierać więcej niż 1600 znaków.
 5. Tekst powinien być spójny, poprawnie skomponowany, zawierać tytuł, imię i nazwisko autora, klasę.
 6. Zgłoszeniem do konkursu jest oddanie do Biblioteki szkolnej wydrukowanej pracy (czcionka Times New Roman 12, odstępy 1,5 wiersza, marginesy standardowe, pogrubienie wykorzystanych tytułów utworów Zbigniewa Herberta).
 7. Termin składania prac do 22 października 2018 r.
 8. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 29 października 2018 r. w rocznicę urodzin Zbigniewa Herberta.
 9. Przewidziane są nagrody książkowe dla 3 najlepszych prac.
 10. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane w Bibliotece szkolnej.
 11. Kryteria oceny prac:
  1. pomysł na pracę;
  2. poprawność językowa tekstu;
  3. ilość wykorzystanych tytułów utworów Zbigniewa Herberta.

                                                                                                                                          Hanna Adamkiewicz

                                                                                                                                           Sylwia Kantorska

                                                                                                                                        Joanna Pudzianowska

  ZAPRASZAMY!

 12. konkurs herbert 

Informujemy, że w konkursie czytelniczym ,,Skąd pochodzi ten cytat?” nagrody otrzymują:

Weronika Nuszkiewicz- klasa 1c

Michał Konopiński- klasa 3a

Wiktor Owczarczyk- klasa 3a

                     gratulacje2                        

Przedstawiamy prawidłowe rozwiązania:

1) ,,Cierpienie i ból są nieodłączne od rozległej świadomości i głębokiego serca. Myślę, że ludzie naprawdę wielcy zawsze muszą odczuwać na świecie wielki smutek...’’- ,,Zbrodnia i kara” –F. Dostojewski

2) ,,W srebrzyste pola chciałbym z Tobą iść
I marzyć cicho o nieznanym bycie, 
W którym byś była moją samotnością,
I w noc tę prześnić całe moje życie”- ,,Szewcy”- S.I. Witkiewicz

3),,Bo serce nie jest sługa, nie zna, co to pany,
I nie da się przemocą okuwać w kajdany”- ,,Pan Tadeusz”- A. Mickiewicz

4) ,,Pan Bóg już chce zgasić świeczkę, a ja muszę szybko osłonić płomień, wykorzystując Jego chwilową nieuwagę. Niech się pali choć trochę dłużej, niż On by sobie życzył”- ,,Zdążyć przed Panem Bogiem”- H. Kral

5) ,,Mam tak wiele, a uczucie do niej pochłania wszystko; mam tak wiele, a bez niej wszystko staje się niczym”- ,,Cierpienia młodego Wertera”- J.W. Goethe

6) ,,Boże, daj mi sa­mot­ność, bo niena­widzę ludzi"- ,,Inny świat”- G. Herling- Grudziński

7),,Kto miłości nie zna, ten żyje szczęśliwy, i noc ma spokojną, i dzień nietęskliwy”- ,,Dziady” – IV część A. Mickiewicz

8) ,, Życie jest tylko przechodnim półcieniem, 
Nędznym aktorem, który swą rolę 
Przez parę godzin wygrawszy na scenie 
W nicość przepada - powieścią idioty, 
Głośną, wrzaskliwą, a nic nie znaczącą.”- ,,Makbet”- W. Shakespeare                                  

9) ,,Reszta jest milczeniem”- ,,Hamlet”- W. Shakespeare                                  

10),,Ale zawsze nadchodzi godzina w historii, kiedy ten, co ośmiela się powiedzieć, że dwa i dwa to cztery, jest karany śmiercią” - ,,Dżuma” –A. Camus                      

11 ) ,,Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu’’- ,,Mały książę” – A. de Sait- Exupery          

12 ),,Wolę jedno życie z Tobą niż samotność przez wszystkie ery tego świata”- ,,Władca pierścieni”- J.R. Tolkien

                                

                                                     zaczytani

W tym roku włączamy się do akcji ,,Zaczytani", której celem jest zbiórka książek dla szpitalnych bibliotek. Akcja trwa od 23 kwietnia do 20 maja 2018 roku. Książki można przynosić do biblioteki – powinny być one w dobrym stanie, przeznaczone dla dzieci,  młodzieży lub dorosłych i wydane po 2000 roku.

                                                               images 13

W konkursie ,,Skąd pochodzi ten cytat?” mogą wziąć udział uczniowie klas I- III. W pawilonie B zostało rozwieszonych 12 czerwonych, ponumerowanych kartek z cytatami z Waszych lektur (1-10) + 2 kartki (11-12) z cytatami z popularnych powieści. Aby wziąć udział w konkursie do 18 kwietnia 2018 roku należy odgadnąć autora i tytuł książki, z której pochodzi dany cytat. Podpisane kartki z odpowiedziami zostawiamy w bibliotece. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 20 kwietnia, a na zwycięzców czekają nagrody książkowe.

                                                          BOKCROSSING

Od wtorku 21 lutego 2018 roku na parapecie w pawilonie B trwa akcja ,, BOOKCROSSINGU” czyli uwalniania książek. Uwalniamy książki, dzielimy się z innymi radością czytania. Bookcrossing polega na pozostawianiu przeczytanych książek w miejscach publicznych po to, by znalazca mógł je przeczytać i znów puścić w obieg. Książki na półce nikomu nie przynoszą już pożytku, żyją wtedy, kiedy są czytane. Wszystkie książki warte są przeczytania, ale nie wszystkie warte są kupowania. Każda książka ma swojego czytelnika. Musi go tylko znaleźć. Cele akcji są proste: chodzi o podniesienie poziomu czytelnictwa w Polsce, o przekonanie innych, że dzielenie się jest lepsze od posiadania, o znalezienie przyjaciół i znajomych myślących podobnie jak my i wreszcie – o dobrą zabawę.

Zasady naszego bookcrossingu:

KORZYSTAJ! Możesz korzystać ze zbiorów na przerwach lub podczas wolnej godziny

CZYTAJ TU I TAM! Możesz czytać książki na miejscu  albo wziąć je ze sobą do domu i oddać po przeczytaniu, bez konieczności rejestracji.

WYMIEŃ TOWAR! Jeżeli znajdziesz w naszej książkę, którą chcesz mieć,WEŹ ją, a w zamian przynieś i zostaw u nas inną, równie cenną.

PAMIĘTAJ o potrzebach innych – oni też chcą korzystać z bookcrossingu. Wypożyczaj jednorazowo nie więcej niż 2 książki.

DZIEL SIĘ Z NAMI OPINIAMI! Jeśli chcesz, wyraź swoją opinię o przeczytanej książce.

RZUĆ W OBIEG! Jeśli zostawiasz tutaj książkę, wiedz, że jest ona darem dla innych, zareklamuj ją dalej.

UWOLNIJ WYOBRAŹNIĘ! Jeśli masz jakieś propozycje związane z naszą akcją, zostaw informację u dyżurującego bibliotekarza.

SZANUJ! Korzystaj z książek tak, by czytający po Tobie również mogli czerpać z niej radość.

DYSKUTUJ! Jeśli chcesz, spotykaj się w bibliotece z innymi i dyskutuj o przeczytanych książkach.

Biblioteka nie zamierza ingerować w Twoje rozmyślania i zachowania.

Wierzymy, że wszystko będzie OK.

                                                                   UWALNIAJ * PROMUJ * INSPIRUJ

Wymień książkę i dziel się z nami radością czytania!