Zapraszamy do zapoznania sie z gazetką poświęconą niedawno zmarłemu Sławomirowi Mrożkowi. Gazetka znajduje się w gablocie na końcu holu głównego szkoły, nieopodal sali gimnastycznej.

poniedziałek, godz. 8:00 - 15:30

wtorek, godz. 8:00 - 15:30

środa, godz. 8:00 - 15:30

czwartek, godz. 8:00 - 15:30

piątek, godz. 8:00 - 15:30

W 2013 roku przypada sześćdziesiąta rocznica śmierci Juliana Tuwima i setna rocznica jego poetyckiego debiutu. Zapraszamy do zapoznania się z gazetką poświęconą temu poecie. Znajduje się ona w holu głównym szkoły, nieopodal sali gimnastycznej.

Drogi uczniu! Pamiętaj, że jeśli jakiejś książki nie ma w naszej bibliotece, możesz skorzystać ze zbiorów bibliotek internetowych:

Polska Biblioteka Internetowa

Biblioteka Internetowa Wolne Lektury

Biblioteka Literatury Polskiej w Internecie

Staropolska

Zachęcamy także do korzystania ze zbiorów bibliotek warszawskich:

Biblioteka Narodowa

Biblioteka Uniwersytecka

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

Biblioteka na Koszykowej

Centralna Biblioteka Wojskowa

- z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły
- czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych
- biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego
- uczniowie zapisywani są automatycznie z początkiem roku szkolnego na podstawie aktualnych list
- czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki
- czytelnicy zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki
- wobec czytelników przetrzymujących książki bibliotekarz może zastosować sankcje w postaci okresowego wstrzymania wypożyczeń lub prac na rzecz biblioteki
- w przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji (lub innej, wskazanej przez bibliotekarza)
- uczniowie mogą jednorazowo wypożyczyć dwie lektury na okres dwóch tygodni, a pozostałe książki na miesiąc (w szczególnych przypadkach termin ten może zostać skrócony
- czytelnik może prosić o prolongatę terminu zwrotu lub zarezerwowanie tytułu
- książki wypożyczane są w czasie przerw lub w czasie wolnym ucznia, w godzinach pracy biblioteki (codziennie od 8:00 do 15:30)
- czytelnik ma dostęp do zbiorów znajdujacych sie na regałach otwartych, do pozostałych za pośrednictwem bibliotekarza
- w bibliotece należy zachować ciszę i porządek
- uczniom mogą być przyznawane nagrody na koniec roku szkolnego za udział w konkursie czytelniczym
- przed końcem roku szkolnego uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły zobowiązani są do rozliczenia się z biblioteką