Regulamin

Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Biblioteka szkolna IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza.

 Cele konkursu:

 1. Popularyzacja czytelnictwa wśród uczniów.
 2. Popularyzacja twórczości Zbigniewa Herberta (2018 rok Zbigniewa Herberta).
 3. Kształtowanie kreatywności uczniów.
 4. Kształtowanie umiejętności pisania krótkich tekstów.
 5. Promocja i prezentacja uzdolnień literackich uczniów.

Zasady przeprowadzenia konkursu:

 1. Uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza.
 2. Uczeń zgłaszający się do konkursu pisze własny, krótki tekst, w którym powinno znaleźć się jak najwięcej tytułów utworów (wiersze, dramaty, eseje) Zbigniewa Herberta.
 3. Tematyka tekstu jest dowolna.
 4. Tekst nie może być zawierać więcej niż 1600 znaków.
 5. Tekst powinien być spójny, poprawnie skomponowany, zawierać tytuł, imię i nazwisko autora, klasę.
 6. Zgłoszeniem do konkursu jest oddanie do Biblioteki szkolnej wydrukowanej pracy (czcionka Times New Roman 12, odstępy 1,5 wiersza, marginesy standardowe, pogrubienie wykorzystanych tytułów utworów Zbigniewa Herberta).
 7. Termin składania prac do 22 października 2018 r.
 8. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 29 października 2018 r. w rocznicę urodzin Zbigniewa Herberta.
 9. Przewidziane są nagrody książkowe dla 3 najlepszych prac.
 10. Najlepsze prace zostaną wyeksponowane w Bibliotece szkolnej.
 11. Kryteria oceny prac:
  1. pomysł na pracę;
  2. poprawność językowa tekstu;
  3. ilość wykorzystanych tytułów utworów Zbigniewa Herberta.

                                                                                                                                          Hanna Adamkiewicz

                                                                                                                                           Sylwia Kantorska

                                                                                                                                        Joanna Pudzianowska

  ZAPRASZAMY!

 12. konkurs herbert