Biblioteka szkolna jest nierozerwalnie związana z dziejami naszego liceum. Wraz z nim przeżywała wzloty i upadki, wojny i zawieruchy historii. Trwała jednak jawnie, czy w podziemiu okupowanej Warszawy. Do dziś w naszych zbiorach znajduje się kilka zabytkowych egzemplarzy z tamtych odległych lat.

Dziś biblioteka może się pochwalić bogatym księgozbiorem liczącym przeszło 19000 egemplarzy.

Regulamin

 • Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły,
 • Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych,
 • Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,
 • Konta czytelnicze są utworzone na początku września każdego roku na podstawie aktualnych list klas,
 • Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki,
 • Wobec czytelników przetrzymujących książki bibliotekarz może zastosować sankcję w postaci okresowego wstrzymania wypożyczeń lub prac na rzecz biblioteki,
 • W przypadku zniszczenia lub zagubienia ksiażki czytelnik zobowiązany jest do odkupienia tej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza,
 • Uczniowie mogą jednorazowo wypożyczyć 2 lektury na okres 2 tygodni, pozostałe książki na 1 miesiąc/ w szczególnych przypadkach termin może być zmieniony,
 • Czytelnik może prosić o prolongatę terminu zwrotu lub zarezerwowanie tytułu,
 • Książki są wypożyczane uczniom tylko w czasie przerw w godzinach pracy biblioteki,
 • Czytelnik ma dostęp do zbiorów znajdujących się na regałąch otwartych, do pozostałych za pośrednictwem bibliotekarza,
 • W biliotece należy zachować ciszę i porządek, nie wolno pić, ani jeść,
 • Przed końcem roku szkolnego uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły zobowiązani są do rozliczenia z biblioteką.