A A A

Aktualności

Sprawozdanie finansowe placówki za 2018 rok zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Praga-Południe m.st. Warszawy