A A A

Kompetencje, organy szkoły

Szkołą kieruje dyrektor powołany przez Prezydenta Miasta Warszawy.

Koszt utrzymania szkoły oraz wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i innych pracowników pokrywa budżet miasta Warszawa oraz subwencja oświatowa.


Mienie szkoły stanowią oddane w użytkowanie nieruchomości oraz środki trwałe, których stan, rodzaj i wartość określają stosowne dokumenty.

Charakter szkoły: publiczna

Typ szkoły: liceum ogólnokształcące

Adres: ul. Saska 59, 03-914 Warszawa

Organ prowadzący szkołę: Urząd Miasta Stołecznego Warszawy

Dyrektor: mgr Marzenna Zaworska

Wicedyrektor: mgr Kamila Załuska

Specjalista ds. administracji: Krystyna Gryczyńska

Pedagog szkolny: mgr Hanna Trzaskowska

Kierownik gospodarczy: Monika Paszkowska

Sekretarz szkoły: Dorota Wysokińska

Organy szkoły: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski

 

Ostatnia aktualizacja: 16.11.2017