A A A

Przedmiot działania

Rodzaj przeważającej działalności:

 

wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) 8531B działalność wspomagająca edukację

 

Szkoła działa jako jednostka budżetowa w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa budżetowego oraz statut.

 

Przedmiotem działania szkoły jest:

  • zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania.
  • przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas pierwszych
  • przeprowadzenie egzaminów maturalnych
  • realizacja przyjętego szkolnego zestawu programów
  • zatrudnienie nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje