A A A

Rejestry, ewidencje, archiwa

 1. Księga uchwał Rady Pedagogicznej
 2. Zarządzenia dyrektora szkoły
 3. Ewidencja legitymacji szkolnych
 4. Ewidencja pieczęci urzędowych i pieczątek
 5. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
 6. Listy pracowników
 7. Ewidencja chorobowa
 8. Rejestr wniosków o emeryturę i rentę
 9. Rejestr nieobecności pracowników
 10. Rejestr wydanych zaświadczeń
 11. Rejestr zamówień publicznych
 12. Dokumentacja finansowo-księgowa
 13. Księgi inwentarzowe
 14. Instrukcja organizacji i zakresu działania składnicy akt


Komórki prowadzące: sekretariat, kadry, dyrektor szkoły, zastępcy dyrektora, kierownik gospodarczy.