A A A

Struktura zatrudnienia
Pracownicy pedagogiczni

 

Liczba osób Liczba etatów
dyrektor 1 1
zastępca dyrektora 1 1
pedagog 1 1
psycholog 2
0,54
nauczyciele 47
39,6
Razem 52 43,14

 

 

 

Kwalifikacje kadry pedagogicznej

 

Kwalifikacje Liczba osób Stopień Liczba osób
dr_p 2
dyplomowany 26
wm_p 48
mianowany 15
lic_p 2 kontraktowy 9
stażysta 2

 

 

 

Pracownicy niepedagogiczni

 

Liczba osób Liczba etatów
administracja 3 3,52
obsługa 12 11,5
Razem 15 15,02ostatnia aktualizacja 29.11.2016Osoba odpowiedzialna za tę podstronę: Maria Domosud