A A A

Załatwianie spraw

 

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów.

Sprawy można załatwiać korespondencyjnie kierując je na adres:

IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
ul. Saska 59,
03-914 Warszawa

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Godziny urzędowania sekretariatu: poniedziałek - piątek od 8.00 do 16.00

 

w środy sekretariat jest nieczynny.


Dyrektor w sprawie skarg i wniosków przyjmuje we wtorki w godz. 10 - 15 po uprzednim umówieniu się w sekretariacie.
Adres i telefon dostępne na stronie głównej biuletynu


Informacji udziela Monika Paszkowska i Dorota Wysokińska.


email: sekretariat@mickiewicz.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za tę podstronę: Maria Domosud