przewodnicząca:

Agnieszka Niewińska-Wrońska klasa II D

wiceprzewodniczące:

Ewa Bazan klasa II D
Edyta Nocuń klasa I B

Członek RR:

Agata Szymczyk klasa III A

Skład Komisji Rewizyjnej:

Barbara Pilarska kl II D
Jarosław Walory kl II B
Ewa Klimont klasa I DUprzejmie prosimy o regularne wpłaty na fundusz Rady Rodziców. 

Nr konta:

Rada Rodziców przy IV LO im. A. Mickiewicza
PKO BP XII O/W-wa
91 1020 1127 0000 1202 0007 8584

Wpłat można również dokonywać w sekretariacie szkoły.