1. Rada Rodziców:

- Wrońska Agnieszka III D
- Piłatkowska Ewa I A
- Żechowska Joanna I H
- Jurkiewicz Cezary I B

2. Komisja Rewizyjna: 

- Klimont Ewa II B
- Krystek Marek  I C
- Walory Jarosław III BUprzejmie prosimy o regularne wpłaty na fundusz Rady Rodziców. 

Nr konta:

Rada Rodziców przy IV LO im. A. Mickiewicza
PKO BP XII O/W-wa
91 1020 1127 0000 1202 0007 8584

Wpłat można również dokonywać w sekretariacie szkoły.