Jan Nowak - Jeziorański, „kurier z Warszawy”, absolwent naszej szkoły, był gościem Liceum 7 stycznia 2003 roku. W czasie spotkania z młodzieżą opowiadał o swoich latach szkolnych, studenckich, działalności kurierskiej w czasie wojny, pracy w Sekcji Polskiej Radia BBC i Radiu Wolna Europa oraz o swojej działalności w Stanach Zjednoczonych.

Uczniowie byli bardzo zainteresowani spotkaniem i zadawali wiele pytań. Bo też i rozmówca był szczególny: pełen entuzjazmu, ciągle młody duchem, otwarty, żywo zainteresowany losami naszego kraju i szkołą.

Kwiaty, które nasz gość otrzymał, zostały złożone pod tablicą upamiętniającą poległych w czasie wojny wychowanków i profesorów.