Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem lub RODO, informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Warszawie z siedzibą w Warszawie (03-914), ul. Saska 59, tel.: (22) 617 85 83, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. reprezentowana przez dyrektora szkoły.

2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można  się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Funkcję tą pełni Pan Adam Kozakiewicz. Prosimy o kontakt na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub listownie na adres podany w punkcie 1 z informacją, że wiadomość jest adresowana do inspektora ochrony danych.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach:

  1.  zawarcia i realizacji umowy (podstawa z art. 6 ust.1 lit b RODO),
  2.  wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze w szczególności w zakresie przepisów podatkowych i rachunkowości na podstawie ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, ustawy z dnia 15 kwietnia 2014 r. o rachunkowości (podstawa z art. 6 ust.1 lit c RODO).

4) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:

  1. podmioty przetwarzające dane w naszym imieniu: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty, firmy świadczące usługi hostingu poczty elektronicznej; podmioty przetwarzające dane we własnym imieniu: banki (odbiorcy w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO);
  2. dane mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Urzędy Skarbowe, Sąd, Prokuratura) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celu przetwarzania i po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych lub historycznych lub cele statystyczne.

 7) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

10) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe i jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.