W piątek, 4 kwietnia wszystkie pierwsze klasy z wychowawcami udały się do kina w CH Promenada na film „Obietnica” w reżyserii  Anny Kazejak. Film ten przedstawia wpływy i manipulacje drugiej osoby, co często może prowadzić do tragedii. Myślę, że „Obietnica” obrazuje sytuację niejednego młodego człowieka. Film w bardzo rzeczywisty, ale i brutalny sposób ukazuje uczucia ludzi, brak zahamowań i zawiść. Na koniec trzeba pogratulować reżyserce filmu sugestywnego sposobu przedstawienia tematu, świetnych zdjęć, a w szczególności doboru aktorów, którzy doskonale wprowadzili nas w klimat. (Marta Orczyk, klasa I H)

W czwartek, 3 kwietnia w Instytucie Germanistyki odbył się trzeci etap oraz gala finałowa mazowieckiego konkursu wiedzy realioznawczej o krajach niemieckiego obszaru językowego „Dreimal Deutsch”. Konkurs jest organizowany przez Wydział Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz nasze Liceum. Głównym partnerem konkursu jest Wydawnictwo „Nowa Era”, a patronat honorowy objęli: Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Tomasz Kucharski, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, Ambasada Szwajcarii, Ambasada Austrii, Austriackie Forum Kultury, Stowarzyszenie Bundestag Alumni Polska oraz Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.  W finale znalazły się  zespoły z siedmiu szkół – pięciu warszawskich liceów: XXXIII LO im. M. Kopernika, XLIX LO im. J. W. Goethego, XCIV LO im. Gen. Maczka, XXIV LO im. C. K. Norwida, XL LO im. S. Żeromskiego oraz dwóch szkół spoza Warszawy: IV LO im. Hetmana Żółkiewskiego w Siedlcach oraz Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja XLIX LO im. J. W. Goethego, której serdecznie gratulujemy! 

W dniach od 31 marca do 2 kwietnia uczniowie naszej szkoły wzięli udział w rekolekcjach wielkopostnych. Odbyły się one w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy przy ulicy Nobla. Nauki wygłaszał ksiądz Artur, który zawitał do nas z Radomia. Towarzyszyli mu animatorzy – byli to studenci, którzy swoim śpiewem i zaangażowaniem artystycznym sprawiali, że spotkania miały niezwykły klimat. Pierwszego dnia wysłuchaliśmy ciekawych konferencji na temat radości z życia oraz osobistych świadectw młodych osób należących do oazy. Drugi dzień poświęcony był sakramentowi pokuty – nauki połączone były z rachunkiem sumienia, mającym pomóc wszystkim uczestnikom dobrze  przeżyć ten sakrament. Rekolekcje zakończyliśmy trzeciego dnia uroczystą Mszą Świętą. (Karolina Żuchewicz i Filip Kulesza, klasa II F)  zobacz zdjęcia

Wspaniała reprezentacja chłopców z naszego Liceum zdobyła I miejce w Mistrzostwach Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy w piłce nożnej w kategorii szkół ponadgimnazjalnych na XLVII Warszawskiej Olimpiadzie Młodzieży. Pragniemy nadmienić, że jest to kolejny sukces sportowy tej drużyny. Gratulujemy zwycięskiemu zespołowi oraz jego opiekunowi, p. prof. Pawłowi Marciniakowi i życzymy dalszych sukcesów!

W piątek, 4 kwietnia odbył się w naszej szkole wykład: "Szkoła ściągania". Wygłosił go p. Paweł Łuków - filozof, etyk, profesor nadzwyczajny, pracownik naukowy Wydziału Filozofii i Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, autor wielu publikacji z zakresu etyki i filozofii medycyny. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie niektórych klas drugich i trzecich. Mogliśmy usłyszeć ciekawe przemyślenia na temat szkodliwości ściągania i krzywdy jaką wyrządzamy sobie i innym oszukując na sprawdzianach, a także o wartości wiedzy i uczenia się. Oby to spotkanie stało się dla niektórych bodźcem do pozytywnych zmian swego stosunku do nauki...   zobacz zdjęcia