W dniu 18 lutego 2014 r. w gmachu Senatu w Warszawie odbyło się posiedzenie seminaryjne Komisji Kultury i Środków Przekazu pt.: "Zawsze dla Polski - ku pożytkowi wspólnemu. O życiu i dziele Jana Nowaka-Jeziorańskiego w setną rocznicę urodzin". Wśród zaproszonych gości byli m.in. prof. Władysław Bartoszewski oraz prof. Paweł Śpiewak. W tym seminarium, poświęconym jednemu z najwybitniejszych wychowanków naszej szkoły, uczestniczyła pani dyrektor Marzenna Zaworska, nauczyciel historii p. Tadeusz Bąk oraz kilkuosobowa reprezentacja uczniów.  zobacz zdjęcia

Zachęcamy uczniów naszej szkoly do udziału w ogólnopolskim konkursie na kartkę z pamiętnika w językach: angielskim Day by Day, niemieckim Tag fur Tag oraz hiszpańskim Dia a Dia. Więcej informacji na stronach: www.glossa.pl/daybyday, www.glossa.pl/tagfurtag, www.glossa.pl/diaadia.

14 lutego na drugiej godzinie lekcyjnej działała poczta walentynkowa. Członkowie samorządu zabawili się w listonoszy i dostarczyli miłosne listy, które przez cały mijający tydzień można było wrzucać do stojącej w korytarzu głównym specjalnej skrzynki. 

13 lutego postanowiliśmy uczcić Światowy Dzień Radia, wykorzystując nasz szkolny radiowęzeł. W tym dniu zamiast mniej lub bardziej skocznych „kawałków” popłynęły informacje o początkach radia, przypomniana została „Wojna Światów” Orsona Wellesa i zamieszanie, jakie wywołała w społeczeństwie amerykańskim, a także usłyszeliśmy felietony na temat istotnych dla naszego kraju dwóch rozgłośni radiowych – powstańczym radiu „Błyskawica” i Rozgłośni Polskiej Radia WOLNA EUROPA. Ostatni felieton jest dla nas szczególnie ważny, bo związany jest z Osobą Jana Nowaka- Jeziorańskiego, Absolwenta naszej szkoły, który za jedną z ośmiu misji Kuriera z Warszawy (misja VI) uznał przyjęcie radiostacji, daru społeczeństwa amerykańskiego w dniu 3 maja 1952 roku „w głębokim przekonaniu, że stanowić ona będzie mocną więź łączności między wolnym światem a uwięzioną Polską”.

W środę, 12 lutego gościliśmy w naszym liceum jednego z absolwentów, słynnego polskiego reżysera Ryszarda Bugajskiego. Przybył on do swojej dawnej szkoły na zaproszenie Dyrekcji i Stowarzyszenia Wychowanków. Podczas dwugodzinnego spotkania młodzież mogła porozmawiać z reżyserem, twórcą między innymi tak znanych filmów jak "Przesłuchanie" i "Układ zamknięty", i zadać mu pytania na temat jego pracy. Dla Ryszarda Bugajskiego wizyta w "Mickiewiczu" była też okazją do spotkania po wielu latach kolegów ze szkolnej ławy, jak również odebrania dyplomu z okazji 50-lecia uzyskania świadectwa maturalnego.   zobacz zdjęcia