W tegorocznej edycji Konkursu Mickiewiczowskiego zwyciężyła klasa II F! Serdeczne gratulacje dla reprezentacji w składzie: Filip Kasprzewski, Patryk Kobza, Kacper Królikowski, Justyna Kutrowska i Aleksandra Olewińska.

Zgodnie z wieloletnią już tradycją naszego liceum drugoklasiści wzięli udział w dorocznym Konkursie Mickiewiczowskim. W piątek, 22 listopada pięcioosobowe reprezentacje ośmiu klas drugich stanęły do ambitnych, trzyetapowych zawodów. W obecności Dyrekcji, nauczycieli i kolegów młodzież miała okazję pochwalić się wiedzą o życiu i twórczości patrona szkoły.   zobacz zdjęcia

W pierwszym etapie każda z drużyn otrzymała cztery pytania z następujących zakresów: biografia Adama Mickiewicza, cytaty z jego dzieł, literackie portrety oraz przedmioty, zwierzęta i miejsca związane z bohaterami utworów wieszcza. Odpowiedzi trzeba było udzielić w ciągu 10 sekund i jeśli była ona prawidłowa, zespół otrzymywał jeden punkt.

Do drugiej rundy po dogrywce przeszły reprezentacje czterech klas: II A, II E, II F i II H. W tym etapie każda drużyna cztery razy wybierała pytania, różniące się między sobą poziomem trudności. Można było zdecydować się na pytanie łatwe za 1 punkt lub trudne za 2 punkty. Każdy zespół mógł też jednorazowo skorzystać z koła ratunkowego, czyli zamienić pytanie trudne na łatwiejsze.

Po ciężkich zmaganiach w finale znalazły się drużyny klas II E i II F. Na uczniów czekało tu jeszcze bardziej ambitne zadanie: trzeba było wypowiedzieć się na określony temat zgodnie z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki. Inspiracją do wypowiedzi był tekst z podanej wcześniej listy lektur. Zwycięzcą tegorocznej edycji Konkursu Mickiewczowskiego została reprezentacja klasy II F, której bardzo serdecznie gratulujemy!!! Wyrazy uznania należą się jednak wszystkim klasom za przygotowanie wspaniałych prezentacji o Mickiewiczu, które z przyjemnością obejrzeliśmy pomiędzy poszczególnymi etapami dzisiejszych zmagań. Dziękujemy także p. prof. Małgorzacie Telakowskiej i p. prof. Annie Kujawskiej-Kot, za przygotowanie i organizację konkursu.