W czwartek, 6 lutego odbył się w naszej szkole drugi etap Konkursu „Dreimal Deutsch”. Konkurs wiedzy realioznawczej o krajach niemieckiego obszaru językowego „Dreimal Deutsch” organizowany jest już po raz drugi. W tym roku jest adresowany do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych nie tylko warszawskich, lecz z całego województwa mazowieckiego. Jego organizatorami są: Wydział Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz nasze liceum. Głównym partnerem konkursu jest Wydawnictwo „Nowa Era”, a patronat honorowy objęli: Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Tomasz Kucharski, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, Ambasada Szwajcarii, Ambasada Austrii, Austriackie Forum Kultury, Stowarzyszenie Bundestag Alumni Polska oraz Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży. Wzięło w nim udział około 300 uczniów.  zobacz zdjęcia

Po eliminacjach szkolnych w II etapie znalazły się reprezentacje 13 szkół. Każda z drużyn, połączonych na drodze losowania w pary, musiała odpowiedzieć na pięć wylosowanych pytań. Dotyczyły one historii i kultury Niemiec, Austrii i Szwajcarii. Uczniowie mieli okazję pochwalić się swą wiedzą, dzielnie mierząc się z niełatwymi często zadaniami. Do finału zakwalifikowały się zespoły z siedmiu szkół – pięciu warszawskich liceów: XXXIII LO im. M. Kopernika, XLIX LO im. J. W. Goethego, XCIV LO im. Gen. Maczka, XXIV LO im. C. K. Norwida, XL LO im. S. Żeromskiego oraz dwóch szkół spoza Warszawy: IV LO im. Hetmana Żółkiewskiego w Siedlcach oraz Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

Uczestników II etapu konkursu powitali reprezentanci organizatorów: Dyrektor Instytutu Germanistyki UW – pani doktor Małgorzata Kosacka oraz Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego – pani Marzenna Zaworska. W jury zasiadły: pani prof. Anna Warakomska z Uniwersytetu Warszawskiego, pani Justyna Drobkiewicz z Wydawnictwa „Nowa Era” oraz dwie nauczycielki języka niemieckiego z naszego liceum: pani Elżbieta Kowalczyk i pani Anita Walczak-Wiśniewska. Gośćmi byli przedstawiciele Wydawnictwa „Nowa Era” oraz Stowarzyszenia Bundestag Alumni Polska. Na zakończenie uczniowie naszej szkoły wystąpili z recytacją "Króla olch" J. W. Goethego oraz piosenką "Do lata". Wszyscy uczestnicy II etapu otrzymali nagrody ufundowane przez Partnerów i Patronów Konkursu.

Finał tegorocznego Konkursu „Dreimal Deutsch” odbędzie się 3 kwietnia o godzinie 10:00 w siedzibie Instytutu Germanistyki UW przy ulicy Dobrej 55 w Warszawie.