W dniu 18 lutego 2014 r. w gmachu Senatu w Warszawie odbyło się posiedzenie seminaryjne Komisji Kultury i Środków Przekazu pt.: "Zawsze dla Polski - ku pożytkowi wspólnemu. O życiu i dziele Jana Nowaka-Jeziorańskiego w setną rocznicę urodzin". Wśród zaproszonych gości byli m.in. prof. Władysław Bartoszewski oraz prof. Paweł Śpiewak. W tym seminarium, poświęconym jednemu z najwybitniejszych wychowanków naszej szkoły, uczestniczyła pani dyrektor Marzenna Zaworska, nauczyciel historii p. Tadeusz Bąk oraz kilkuosobowa reprezentacja uczniów.  zobacz zdjęcia