We wtorek, 11 marca w naszej szkole miał miejsce finał dzielnicowego Konkursu „Matfinek”. Konkurs adresowany był do uczniów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dzielnicy Praga-Południe. Jego celem jest popularyzowanie matematyki i fizyki, doskonalenie umiejętności rozumowania, analizowania problemu i stosowania rozwiązania w różnych sytuacjach życiowych. Pomysłodawcami i autorami konkursu są nauczyciele matematyki i fizyki z naszego liceum, a honorowy patronat nad nim objął Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Tomasz Kucharski. W tym roku „Matfinek” odbył się po raz pierwszy, ale mamy nadzieję, że wpisze się na stałe w tradycję, zarówno naszej szkoły, jak i całej dzielnicy. zobacz wyniki konkursu  zobacz zdjęcia

Pierwszy etap konkursu został przeprowadzony w szkołach w listopadzie i miał formę testu jednokrotnego wyboru. Finał to z kolei rywalizacja pomiędzy drużynami utworzonymi z czterech najlepszych reprezentantów danej szkoły, którzy otrzymali największą ilość punktów w pierwszym etapie. Stanęły do niej zespoły siedmiu szkół: XCVII Liceum Ogólnokształcącego z Zespołu Szkół nr 12 im. Olimpijczyków Polskich, Technikum Łączności z Zespołu Szkół nr 37 im. Agnieszki Osieckiej, XCIX Liceum Ogólnokształcącego im. Zbigniewa Herberta, Technikum nr 2 z Zespołu Szkół nr 5, XXXV Liceum Ogólnokształcącego z zespołu szkół nr 77 im. Bolesława Prusa, XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego, Technikum nr 27 z Zespołu Szkół nr 21 oraz reprezentacja naszej szkoły.

Uczestnicy musieli zmierzyć się z różnorodnymi i ambitnymi zadaniami: od odpowiedzi na pytania testowe, poprzez dokonywanie skomplikowanych obliczeń, aż po ciekawe zagadki matematyczne. Całość urozmaicona była pokazami interesujących doświadczeń fizycznych, przygotowanych przez uczniów naszej szkoły. W przerwach pomiędzy poszczególnymi rundami Mickiewiczacy prezentowali także dokonania polskich matematyków i fizyków.

Po ponad dwugodzinnej rywalizacji zostały wyłonione zwycięskie zespoły. Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja XXXV Liceum Ogólnokształcącego z zespołu szkół nr 77 im. Bolesława Prusa, drugiemłodzież z naszej szkoły, a trzecie – uczniowie XLVII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego. Wszystkim laureatom konkursu serdecznie gratulujemy!

Bezpośrednio po konkursie odbyła się gala wręczenia nagród, które ufundowane zostały przez Radę Rodziców IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza. Uczniowie ze zwycięskiej drużyny otrzymali tablety, a zdobywcy II i III miejsca – nośniki pamięci. Uroczystość uświetnili swą obecnością Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Południe Pan Jarosław Karcz , dyrektorzy szkół, których uczniowie brali udział w konkursie, jak również przedstawiciele Stowarzyszenia Wychowanków i Rady Rodziców naszego liceum. Na zakończenie uczniowie klasy III A wystąpili z krótkim programem artystycznym, zatytułowanym „Matematyka na wesoło”, a uczniowie klasy II C zaprezentowali teledysk promujący matematykę.

Mamy nadzieję, że konkurs pokazał, iż poszerzanie wiedzy z tak trudnych przedmiotów jak matematyka i fizyka, może dokonywać się także przez inteligentną, ciekawą zabawę i dobre współzawodnictwo. Już dziś zapraszamy do kolejnej edycji „Matfinka” w przyszłym roku szkolnym!