W czwartek, 3 kwietnia w Instytucie Germanistyki odbył się trzeci etap oraz gala finałowa mazowieckiego konkursu wiedzy realioznawczej o krajach niemieckiego obszaru językowego „Dreimal Deutsch”. Konkurs jest organizowany przez Wydział Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz nasze Liceum. Głównym partnerem konkursu jest Wydawnictwo „Nowa Era”, a patronat honorowy objęli: Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy Tomasz Kucharski, Ambasada Republiki Federalnej Niemiec, Ambasada Szwajcarii, Ambasada Austrii, Austriackie Forum Kultury, Stowarzyszenie Bundestag Alumni Polska oraz Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży.  W finale znalazły się  zespoły z siedmiu szkół – pięciu warszawskich liceów: XXXIII LO im. M. Kopernika, XLIX LO im. J. W. Goethego, XCIV LO im. Gen. Maczka, XXIV LO im. C. K. Norwida, XL LO im. S. Żeromskiego oraz dwóch szkół spoza Warszawy: IV LO im. Hetmana Żółkiewskiego w Siedlcach oraz Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu. Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja XLIX LO im. J. W. Goethego, której serdecznie gratulujemy!