W dniach 7 i 8 kwietnia 2014 uczniowie klasy II F wraz z wychowawcą, prof. Krzysztofem Kotwickim, mieli okazję poczuć się jak prawdziwi senatorowie, bowiem dzięki uczestnictwu w konkursie "25 lat działalności senatu RP w wolnej Polsce" zostali zaproszeni, by wraz z laureatami konkursu z poszczególnych województw przeprowadzić symulację obrad izby wyższej polskiego parlamentu.  zobacz zdjęcia

Pierwszego dnia zostaliśmy przydzieleni do poszczególnych frakcji, bądź komisji gdzie omawialiśmy słuszność wprowadzenia w życie inicjatywy obywateli (stworzonej specjalnie na potrzeby symulacji), która ustanawiałaby 4 czerwca dniem wolnym od pracy oraz Świętem Wolności, Demokracji i Solidarności. Burzliwe narady 67 uczestników obrad doprowadziły do zmian w ustawie - młodzi "senatorowie" przegłosowali artykuł mówiący o konieczności ustanowienia tego dnia wolnym. Ale to była dopiero zapowiedź tego, co nastąpiło w kolejnym dniu! Młodzież,  tłumnie zgromadzona na prawdziwej sali obrad senatu RP dokonała wyboru Marszałka, który przewodził całemu posiedzenu.  Trzykrotnym stuknięciem laski marszałkowskiej otworzył on emocjonujące, trwające bowiem 4 godziny obrady senatorów, które obfitowały w gorące dyskusje pomiędzy przedstawicielami poszczególnych ugrupowań. Każdy z obecnych na sali "senatorów" mógł zabrać głos z mównicy i wyrazić swoje zdanie podczas rozpatrzania tejże, jak się okazało kontrowersyjnej ustawy. Również uczniowie  naszej szkoły - Błażej Gubera, Aleksandra Olewińska oraz Filip Kasprzewski, którego wystąpienie nagrodzono oklaskami, nie bali się wyrazić swojej opinii, poddając ocenie słuszność swych słów pozostałym uczestnikom obrad. Wszyscy młodzi ludzie, wcielający się w senatorów wykazali się umiejętnościami argumentacji swoich przekonań, jak i zdolnościami retorycznymi. Niejednokrotnie ich wystąpienia wzbudzały podziw zarówno nauczycieli, prawdziwych senatorów obecnych na sali jak i równieśników, okraszone były bowiem ogromną wiedzą historyczną, trafnością spostrzeżeń oraz erudycją mówców. Po burzliwych naradach nadszedł czas głosowania. Ostatecznie zwycięstwo (choć z niewielką przewagą głosów) odnieśli zwolennicy ustanowienia dnia 4 czerwca świętem państwowym. Uczestnictwo w obradach było wspaniałym doświadczeniem dla uczniów naszej szkoły, zwłaszcza że uczęszczają oni do klasy geograficzno-społecznej. Wszyscy przyznali zgodnie, iż udział w symulacji obrad senatu był bardzo inspirującym i wartościowym doświadczeniem. Mogliśmy praktycznie wykorzystać umiejętności nabyte podczas nauki historii i WOS-u. Mamy nadzieję, że będziemy mieli jeszcze wiele okazji do poszerzania swojej wiedzy poprzez uczestnictwo w takich wydzrzeniach. (Aleksandra Olewińska, klasa II F)