6 października 2017 hucznie obchodziliśmy jubileusz 120-lecia szkoły.

W tym dniu szkoła odświętnie udekorowana gościła w swoich murach wielu wybitnych i znamienitych gości, którzy przybyli, aby wraz z nami czcić ten jubileusz.

 

   6 października 2017r uroczyście świętowaliśmy 120 lecie istnienia naszego liceum. Ten dzień był zwieńczeniem całorocznych obchodów, na które składały się spotkania z wybitymi absolwentami oraz uroczystość upamiętniająca 10 naszych wychowanków tzw. cichociemnych (o uroczystości czytaj na stronie szkoły). Podjęliśmy też wiele inicjatyw, aby upamiętnić tę rocznicę. Między innymi przygotowaliśmy okolicznościową publikację przygotowaną dzięki staraniom wielu osób a szczególnie pana Adama Czetwertyńskiego i pani Jolanty Wieczorek Szymańskiej oraz film „Mickiewiczacy 1897-2017”, nad którym czuwał pan Tadeusz Bąk. W tym dniu szkoła wyglądała odświętnie, gdyż uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali okolicznościowe wystawy. W pawilonie A królowała historia, czego dowodem była wystawy poświęcona założycielowi szkoły Emilianowi Konopczyńskiemu oraz historii liceum a także działającemu od 100 lat Stowarzyszeniu Wychowanków Gimnazjum i liceum im. Adama Mickiewicza, całość dopełniała multimedialna prezentacja o najwybitniejszych wychowankach szkoły. Nad przygotowaniem wystaw czuwali przez panie: Kamila Załuska, Agnieszka Zalewska, Agnieszka Ciepielewska Andrejczuk, Krzysztof Maksymow i Krzysztof Kotwicki. Pawilon B poświęcony został współczesnemu życiu szkoły. Rym życia szkoły prezentował Zegar” Mickiewicza”, na którym umieszczono wszystkie cyklicznie odbywające się imprezy i wydarzenia, na ścianach zawisły zdjęcia prezentujące organizowane dla klas pierwszych wyjazdy integracyjne. Tutaj odpowiedzialne były pani Izabella Bnińska i Marta Gordon. Odwiedzający pawilon B, mogli też obejrzeć wystawę prezentującą działalność świetnie funkcjonującego szkolnego wolontariatu, którą wraz z uczniami przygotowała pani Hanna Trzaskowska. Sukcesami sportowymi chwaliliśmy się w jednej z sal gimnastycznych, o co zadbała pani Izabela Bielińska i Marek Baranowski. Tam też swoje miejsce znalazła wystawa -Moje pasje, nad którą czuwali pani Agnieszka Marczuk i Artur Rosik. W holu głównym zawisło zrobione przez uczniów hasło przewodnie jubileuszu: „w Mickiewiczu serce me zostało…”. O teren wokół szkoły zadbała wraz z uczniami Pani Mariola Półgrabia i Hanna Trzaskowska. Tak udekorowana szkoła czekała na przyjście znamienitych gości.


    W tym dniu, by świętować z nami jubileusz przybyli: Marek Borowski –senator Rzeczpospolitej Polskiej, Magdalena Flis – dyrektor kancelarii marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, Andrzej Sosnowski- Mazowiecki Wicekurator Oświaty, Ewa Kosińska, starszy wizytator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty, Andrzej Jabłoński, starszy wizytator Mazowieckiego Kuratorium Oświaty Mieczysława Nowotniak, zastępca dyrektora Biura Edukacji m.st. Warszawy, Marcin Kluś, przewodniczący Rady Dzielnicy Praga- Południe, Jarosław Karcz zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Południe, Irena Bartosińska, przewodnicząca Komisji Oświaty i Sportu dla Dzielnicy Praga- Południe, Ryszard Kalkhoff, przewodniczący Komisji Kultury dla Dzielnicy Praga- Południe, Marzenna Adamiak Naczelnik wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga- Południe,, Violetta Pobocha, inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Praga- Południe, Robert Sagan dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty dla Dzielnicy Praga- Południe. Obecni też przedstawiciele związków zawodowych ZNP i Międzyzakładowej Komisji nr 387 NSZZS „Solidarność”. Z niezwykłym wzruszeniem witaliśmy też pana Andrzeja Konopczyńskiego, potomka założyciela szkoły Emiliana Konopczyńskiego oraz prof. dr hab. Michała Dadleza, wnuka wieloletniego dyrektora szkoły Michał Dadleza, który pełnił tę funkcje przez 14 lat, prowadząc również w czasie wojny tajne nauczanie. Cieszyliśmy się ogromnie, że w ten dzień byli też z nami: prof. dr hab. Robert Małecki –dyrektor Instytutu Germanistyki, oraz zastępcy dyrektora tego instytutu: prof. dr hab. Anna Górajek i dr Małgorzata Kosacka oraz pani Ewa Wojciechowska, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi, sekretarz Stowarzyszenia Szkół Aktywnych, którego członkiem jest nasze liceum. Byli też z nami: pani Marzenna Atkielska, prezes zarządu Fundacji Banku Zachodniego i profesor AH, dr Karol Czejarek. Byliśmy też zaszczyceni goszcząc panią dr Stefanię Szantyr Powolną, członkinię Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej, więźniarkę łagrów, podpułkownika Wojska Polskiego, działaczkę społeczną oraz towarzyszącego jej Artura Kondrata, prezesa Stowarzyszenia Łagierników Żołnierzy Armii Krajowej. W tym dniu nie mogło tez zabraknąć absolwentów naszej szkoły zrzeszonych w Stowarzyszeniu Wychowanków Gimnazjum i liceum Im. Adama Mickiewicza, reprezentujących zarząd tegoż stowarzyszenia w osobach: Janusza Hancke, Jerzego Kalinowskiego, Tadeusza Romana, Antoniego Borowskiego, Andrzeja Wlazłowskiego, Ryszarda Ludwika, Ryszarda Pasternaka i Piotra Witakowskiego. Cieszyliśmy się też z obecności byłych dyrektorek liceum: pani Wiesławy Brożek Filipowskiej, oraz pani Danuty Kais. Nie zabrakło też innych absolwentów szkoły w tym: Kornela Morawieckiego, posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej VIII kadencji, ks. prof. dr hab. Piotra Mazurkiewicza, Janusza Brodowskiego, pełniącego prze pewien czas funkcję prezesa Stworzyszenia…. czy Leszka Zabłockiego, więźnia obozów koncentracyjnych. Odwiedzili nas w tym dniu też dawni nauczyciela i pracownicy liceum, których witaliśmy ze wzruszeniem. Obecni też byli dyrektorzy szkól i placówek oświatowych z dzielnicy i miasta. Wśród gości byli też oczywiście przedstawiciele Rady Rodziców- Agata Szymczyk i Agnieszka Wrońska.


     W pięknie przystrojonej i wyremontowanej sali od hymnu państwowego rozpoczęła się uroczystość, na którą tak długo czekaliśmy. Prowadziło ją dwoje uczniów: Kinga Wycech i Jakub Depta, którzy czuli brzemię odpowiedzialności na swoich barkach, ale z tak trudnym zadaniem poradzili sobie znakomicie. Jako pierwsza głos zabrała dyrektor szkoły, które powitała zebranych gości oraz wygłosiła okolicznościowe przemówienie podkreślając dokonania szkoły i jej długoletnią tradycję, odczytała też list ministra edukacji narodowej, który szkoła otrzymała w związku z jubileuszem. Pani Kamila Załuska, wicedyrektor liceum, przedstawiła historię szkoły, okoliczności jej powstania, burzliwe i heroiczne dzieje w czasie II wojny światowej oraz przypomniała nazwiska najwybitniejszych wychowanków liceum. Podniosłą chwilą tej uroczystości było ślubowanie uczniów klas pierwszych, którzy w obecności tak znamienitych gości wygłaszali rotę ślubowanie. Następnie głos zabierali zaproszeni goście gratulując, że szkoła przetrwała mimo tylu zawirowań historii. Ten dzień był też okazją do uhonorowania wyróżniających się nauczycieli, którzy od Marszałka Województwa Mazowieckiego otrzymali okolicznościowe dyplomy. Marszałek Województwa Mazowieckiego wyróżnił też szkołę medalem -Pro masovia- za całokształt działań na rzecz województwa mazowieckiego.
     Z inicjatywy jednego z absolwentów i członka zarządu Stowarzyszenia pana Janusza Hancke został ufundowany obelisk, który ma upamiętnić wieloletnią tradycję szkoły oraz jej nierozerwalne, już ponad 70 letnia trwanie na Saskiej Kępie. Jego odsłonięcia dokonali dwaj najstarsi absolwenci: pan Leszek Zabłocki, więzień obozów koncentracyjnych oraz Tadeusz Roman, powstaniec warszawski- zgrupowania „Czata 49”. Z kolei trzy dyrektorki: pani dyrektor Wiesława Brożek Filipowska, pani Danuta Kais oraz aktualnie pełniąca tę funkcję, Marzenna Zaworska otworzyły Aleję Mickiewiczaków, której celem jest upamiętanie absolwentów szkoły- pierwsza tablica informuje o dotychczasowej liczbie uczniów, którzy ukończyli szkołę, a jest ich już 13 979!. Każdego roku kolejna tablica będzie informować o liczbie absolwentów, którzy ukończyli szkołę.


     Kolejnym punktem uroczystości było przedstawienie przygotowane przez uczniów pod kierunkiem pani Małgorzaty Telakowskiej. Uczniowie zabrali nas w podróż w czasie i ukazali historię szkoły na tle dziejów Polski i Warszawy w spektaklu muzyczno-słownym. Wraz z trójką głównych bohaterów, w postacie, których świetnie wcielili się: Kuba Sitkiewicz, Julia Jaroszewska oraz Jan Gomuła, przemierzaliśmy kolejne epoki. W nastrój przedstawienia wprowadziła nas Julia Jaroszewska, której na gitarze akompaniował Kacper Połóg. Julia pięknie wykonała piosenkę z repertuaru Zbigniewa Wodeckiego „Lubię wracać, tam gdzie byłem”. Następnie znaleźliśmy się w roku 1897 w szkole założonej przez Emiliana Konopczyńskiego, aby przyglądać się, jak młodzież walczyła i reagowała na decyzję o wprowadzeniu języka polskiego do szkoły, by potem wędrować przez kolejne odsłony historii szkoły i Polski. O udziale uczniów w I wojnie przypomniała patriotyczna pieśń „Rozkwitały pąki białych róż” pięknie wykonana przez Weronikę Zdzieborską . W klimat dwudziestych i trzydziestych wprowadziło nas „Tango milonga,” doskonale zatańczone przez Karola Kazimierczuka oraz Izabelę Walkiewicz. Wszystkich wzruszyły sceny dotyczące losów uczniów i nauczycieli w czasie II wojny światowej podkreślone wykonaniem pieśni „Idę walczyć mamo”, którą zaśpiewała Julia Jaroszewska wraz z chórkiem dziewcząt i chłopców. Okresowi powojennemu towarzyszyła piosenki: „ Z tobą chcę oglądać świat” wykonana w duecie przez Weronikę Zdzieborską i Szymona Stępnia z akompaniamentem saksofonu , na którym grał Aleksander Szumski oraz „ Tyle słońca w całym mieście”, którą wykonała Weronika Zdzieborska, a zatańczyli Karol Kazimierczuk z Laurą Leśnik. Całość przedstawienia zwieńczyła piosenka „Powrócisz tu” wykonana przez Julię Jaroszewską i Weronikę Zdzieborską. Nad sprawnym przebiegiem wydarzeń czuwał Kacper Całka z kl. III H. Spektakl tak zachwycił zaproszonych gości, że młodym aktorom zgotowywali owację na stojąco.
     Ten dzień na długo pozostanie w pamięci wszystkich uczniów, nauczyciel i pracowników szkoły. Mamy też nadzieję, że także zaproszeni goście nie zapomną chwil spędzonych w naszym liceum Do zobaczenia na następnym jubileuszu!