20180314 135722 1n  20180314 135730 2n 20180314 135747n  20180314 135800n

W dniu 14 marca w progach naszej szkoły gościliśmy prof. Katarzynę Górak- Sosnowską, która na co dzień pracuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

 Pani profesor Górak- Sosnowska poprowadziła wykład na temat „ Muzułmanie- integracja czy separacja”. Słuchaczami byli uczniowie klas 1b i 2b, którzy z wykładu wyszli wzbogaceni o rys historyczny dotyczący muzułmanów, czyli skąd wzięli się muzułmanie, dowiedzieli się, w jaki sposób można próbować określić liczbę muzułmanów w poszczególnych państwach, co to jest asymilacja, integracja, separacja i marginalizacja oraz jakie są modele polityki wobec imigrantów.

 Dość duże zainteresowanie wzbudził fakt zasłaniania twarzy przez muzułmanki, zwłaszcza przebywające na terenach krajów nie-arabskich.

 Dla słuchaczy szczególnie interesująca okazała się ta część wykładu, która dotyczyła czasów nam współczesnych, a więc kim chcemy, aby był muzułmanin : czy tym, który się asymiluje, czy tym, który balansuje między własną kulturą i tradycją a kulturą kraju, w którym przebywa, czy może po prostu gastarbaiterem…?

 Na zakończenie poznaliśmy też sposoby manipulacji danymi odnośnie muzułmanów i imigrantów.

 Zarówno sposób prowadzenia wykładu, jak i kontakt nawiązany ze słuchaczami zasługują na najwyższą ocenę.

 Tym razem sprawozdawcą i fotografem była prof. Hanna Pacek