borowski1 borowski2 

                                                              borowski3

                              borowski5  borowski4

5 marca klasa 2 B i zainteresowani maturzyści brali udział w spotkaniu z senatorem RP Markiem Borowskim który przestawił nam zawiłości ekonomiczne dotyczące budżetu, deficytu budżetowego i długu publicznego. Senator wyjaśnił jak liczony jest Produkt Krajowy Brutto, skąd biorą się wpływy do budżetu państwa, jak są dzielone oraz jak państwa radzą sobie z deficytem budżetowym i długiem publicznym, Wszystko to na przykładzie konkretnego roku budżetowego.