solidarnaszk4 solidarnaszk2

                           solidarnaszk3      solidarnaszk5

23 maja w środę wraz z klasą 2 B zorganizowaliśmy spotkanie ze świadkiem historii czyli spotkanie klasy zaangażowanej w projekt „Solidarna Szkoła” dla innych klas pierwszych i drugich o profilu humanistycznym i geograficzno-społecznym.

Najpierw odbyła się projekcja filmu Lwa Hohmanna „Paczki solidarności”. Film mówi 
o latach osiemdziesiątych, kiedy to w Polsce dramatycznie pogorszyła się sytuacja zaopatrzeniowa i rozpoczęła się jedyna w swoim rodzaju akcja pomocowa. Niemcy z RFN wysyłali do Polski miliony paczek i innych darów aby załagodzić największe niedostatki. Pomoc tę rozdzielały przede wszystkim organizacje kościelne i społeczne. Była bardzo cenna zwłaszcza dla rodzin działaczy „Solidarności” internowanych w czasie stanu wojennego. Następnie zaplanowaliśmy spotkanie z osobą bezpośrednio uczestniczącą w tych wydarzeniach. Naszym świadkiem historii miała być Pani Ewa Błaszczyk, mieszkanka Saskiej Kępy, która w latach osiemdziesiątych była koordynatorem odbierania i przekazywania paczek w pobliskiej parafii Kościoła Rzymskokatolickiego na ul. Nobla.
Niestety stan zdrowia nie pozwolił jej na wzięcie udziału w spotkaniu,  postaramy się zaprosić panią  we wrześniu, aby jako aktywny na terenie naszej dzielnicy świadek i uczestnik tych wydarzeń mogła przekazać nam swoje wspomnienia z przebiegu i zakresu tej pomocy.

W roli eksperta, który na koniec projekcji wziął udział w dyskusji o  stosunkach polsko-niemieckich wystąpił dobrze wszystkim znany Pan dr Michał Jamiołkowski, który gościł u nas jako pracownik naukowy Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego.