Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w procesie rekrutacji, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020:

https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/14537,Wykaz-zawodow-wiedzy-artystycznych-i-sportowych-na-rok-szkolny-20192020.html

Według ustaleń władz oświatowych "za wysokie miejsca w zawodach określa się maksymalnie pierwsze trzy miejsca (wyniki) w zawodach wymienionych w wykazie na szczeblu międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim lub powiatowym".