Uwaga Rodzice i Kandydaci

Podania do rekrutacji uzupełniającej należy składać w sekretariacie szkoły.

Do podania należy dołączyć kserokopię świadectwa i testu (jeżeli IV LO nie było szkołą pierwszego wyboru) oraz inne wymagane dokumenty np. oświadczenia o rodzinie wielodzietnej itp. (do pobrania ze strony szkoły).

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, w ramach rekrutacji uzupełniającej, zostanie wywieszona dnia 19.08.2019r. o godz. 12.00.

W dniach od 19 sierpnia od godz. 12.00 do 27 sierpnia do godz. 16.00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają oryginały dokumentów.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej zostanie wywieszona 28 sierpnia o godz. 10.00

Wzór podania do rekrutacji uzupełniającej