Uwaga Rodzice i Kandydaci

Podania do rekrutacji uzupełniającej należy składać przy wejściu do szkoły w dniach:

13.07.18r. (piątek)                                 od 8.00       do 16.00
16.07.18r. (poniedziałek)                      od 8.00         do 16.00

Wzór podania znajduje się tutaj lub będzie do pobrania przy wejściu do szkoły.

Do podania należy dołączyć kserokopię świadectwa i testu (jeżeli IV LO nie było szkołą pierwszego wyboru) oraz inne wymagane dokumenty np. oświadczenia o rodzinie wielodzietnej itp. (do pobrania ze strony szkoły).

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, w ramach rekrutacji uzupełniającej, zostanie wywieszona dnia 29.08.2018r. o godz. 12.00.

W dniach od 29 sierpnia od godz. 12.00 do 30 sierpnia do godz. 16.00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają oryginał świadectwa i testu gimnazjalnego.

 

Wzór podania do rekrutacji uzupełniającej