Gorąco zapraszamy do zaglądania do zakładki Biblioteka. Można tam znaleźć adresy bibliotek cyfrowych, informację o darmowych e-bookach, zadania niedokończonego w związku z zawieszeniem zajęć konkursu znajomości lektur szkolnych i inne informacje.