Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego długoletniego kolegi i przyjaciela, emerytowanego nauczyciela języka niemieckiego

Profesora JANA KOSOWSKIEGO.

Wspaniale uczył języka, zarażając swoich uczniów pasją, chęcią do zgłębiania historii, literatury i geografii krajów niemieckojęzycznych. Wymagający, spokojny, ciepły, ale i wyrozumiały, był kochany i szanowany przez uczniów, dla których był wielkim autorytetem. Dla nas, nauczycieli, którzy mieli szczęście Go poznać, był dobrym przyjacielem, zawsze gotowym do pełnych radości, mądrych rozmów, do przyjścia z pomocą, gdy zaistniała taka potrzeba.

Żegnaj Janku, dziękujemy Ci za to wszystko.