17 stycznia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN rozpoczyna nowy program poświęcony postaciom, które odmieniły oblicza sztuki, nauki czy gospodarki w XIX i XX wieku. W ich losach znajdują odbicie żydowskie doświadczenia historyczne tego okresu: asymilacja, migracje, otwarcie na świat, wpływ nowych ruchów społeczno-politycznych, tworzenie żydowskiej świeckiej kultury, Zagłada. Z racji swych polsko-żydowskich korzeni napotykali oni pewne ograniczenia i przeszkody, ale zyskiwali też niekiedy nowe możliwości. Ich dorobek jest ważny dla cywilizacji światowej, polskiej czy też żydowskiej. Choć wielu z nich porzuciło świat tradycji lub wyjechało z Polski, jednak fakt wychowania w świecie polsko-żydowskich wartości nie pozostawał bez wpływu na ich życiowe wybory. Zwieńczeniem programu będzie otwarcie nowej galerii „Dziedzictwo”, która jest kontynuacją wystawy stałej "1000 lat historii Żydów polskich" w Muzeum POLIN. Szczegóły na: https://www.polin.pl/pl/aktualnosci/2021/01/11/rozpoczynamy-nowy-program-dziedzictwo