W konkursie na mem zorganizowanym z okazji Dnia Języka Ojczystego wzięli udział uczniowie klas pierwszych i drugich. Wszystkim uczestnikom dziękujemy! Poniżej najciekawsze prace: Sebastiana Chomińskiego z kl.1B, Bartosza Żaboklickiego z kl.2A oraz Anny Kalinowskiej z kl.2L

Uczestnicy konkursu skupili się przede wszystkim na tym, jak trudny jest język polski, jak wiele w nim reguł i słów, sprawiających problem. Tak jest rzeczywiście, ale warto pamiętać, że poznanie tych reguł, wzbogacanie słownictwa, ćwiczenie sprawności językowej pozwala precyzyjniej i piękniej wyrażać swoje myśli i odczucia. Jak pisze Olga Tokarczuk:

„Świat jest tkaniną, którą przędziemy codziennie na wielkich krosnach informacji, dyskusji, filmów, książek, plotek, anegdot. Dziś zasięg pracy tych krosien jest ogromny – za sprawą Internetu prawie każdy może brać udział w tym procesie, odpowiedzialnie i nieodpowiedzialnie, z miłością i nienawiścią, ku dobru i ku złu, dla życia i dla śmierci. Kiedy zmienia się ta opowieść – zmienia się świat. W tym sensie świat jest stworzony ze słów. To, jak myślimy o świecie i – co chyba ważniejsze – jak o nim opowiadamy, ma więc olbrzymie znaczenie.”