Dnia 23 lutego odbyła się VIII edycja Mazowieckiego Konkursu Wiedzy Realioznawczej o Krajach Niemieckiego Obszaru Językowego Dreimal Deutsch.
Organizatorem konkursu jest Instytut Germanistyki Uniwersytetu Warszawskiego reprezentowany przez dyrektor Instytutu Germanistyki panią dr hab. Annę Górajek oraz IV Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza reprezentowane przez dyrektor panią Marzennę Zaworską.
Z uwagi na pandemię Covid-19 konkurs odbywał się w formie zdalnej. Uczniowie musieli wykazać się bardzo dobrą znajomością języka niemieckiego i wiedzą z takich obszarów jak:➢ geografia (pasma górskie, jeziora, rzeki, krainy geograficzne), ➢ podział administracyjny (kraje związkowe, kantony, ich stolice), ➢ znane osoby ze świata polityki, sportu, muzyki, ➢ święta i tradycje, ➢ zabytki, ➢ historia.

W konkursie wzięły udział szkoły:

IV LO im. Hetmana. St. Żółkiewskiego w Siedlcach,
Zespół Szkół Technicznych w Radomiu,
LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie,
XXVII LO im. T. Czackiego w Warszawie,
XXXII LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Warszawie,
XCIV LO im. Gen. S. Maczka w Warszawie.

Wyniki VIII edycji Konkursu Dreimal Deutsch

Pierwsze miejsce - uczniowie z Zespołu Szkół Technicznych w Radomiu.
Drugie miejsce ex aequo - XXVII LO im. T. Czackiego w Warszawie i XXXII LO Dwujęzyczne im. M. Kopernika w Warszawie.
Miejsce trzecie - LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie.

Zwycięskim drużynom serdecznie gratulujemy!