Od nowego roku szkolnego 2021/2022 funkcje Dyrektora szkoły obejmie Pan prof. Krzysztof Maksymow.

 ,,Szkoła powinna uczyć jak myśleć, a nie co myśleć’’ ~ Bill Beatie.

W imieniu przedstawicieli samorządu szkolnego oraz wszystkich uczniów, chcielibyśmy Panu serdecznie pogratulować wygrania konkursu na posadę dyrektora naszej szkoły. Życzymy Panu, aby praca była owocna, przyjemna i dawała mnóstwo satysfakcji. Prognozując nadchodzące lata spodziewamy się udanej współpracy przynoszącej rezultaty. Powołując się na wyżej przytoczone słowa mamy nadzieję, iż szkoła będzie mogła się pochwalić jeszcze lepszymi osiągnięciami uczniów i absolwentów.

Z wyrazami szacunku,
przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego IV Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza

Michał Krogulec
Hubert Księżopolski