8 kwietnia klasa 2W miała możliwość uczestniczyć w spotkaniu z przedstawicielem firmy ElabEducationLaboratory. Jest to organizacja, która pomaga aplikować na studia za granicą. Na początku zostały nam przedstawione zalety studiowania za granicą oraz to, jak wygląda proces rekrutacyjny. Następnie zapoznaliśmy się z charakterystyką kierunków humanistycznych i społecznych, oraz biznesowych i medycznych na wybranych zagranicznych uczelniach. Na koniec każdy miał możliwość zadawania pytań na temat poszczególnych krajów i kierunków studiów z zakresu jego zainteresowań. Było to bardzo interesujące spotkanie, na którym dowiedzieliśmy się, jakie możliwości mogą nam dać studia za granicą.

Natalia Ślendakowska, kl. 2W