21 kwietnia uczniowie kl.2I uczestniczyli w wykładzie online Wyspy i mosty oraz mapy i kredki, czyli co zrobić z grafem? przygotowanym przez doktora Michał Korcha, pracownika Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Wykładowca przedstawił nam wiele teorii i twierdzeń na podstawie barwnej prezentacji. Punktem wyjścia do rozważań o grafach stał się XVIII- wieczny Królewiec. W tym miejscu zapoznaliśmy się z wkładem Eulera do wiedzy matematycznej: graf Eulera, ciąg Eulera, funkcja Eulera, równanie Eulera, wzór Eulera, prosta Eulera, liczba Eulera, cykl Eulera, metoda Eulera, twierdzenie Eulera. Dowiedzieliśmy się również, czym jest graf planarny, cykl i ścieżka Hamiltona. Druga część wykładu dotyczyła natomiast kolorowania map , krawędzi i wierzchołków na podstawie teorii Ramseya. Pan doktor opowiedział nam również o dotąd nierozstrzygniętych problemach matematycznych. Przedstawione zagadnienia były dla nas nowe i ciekawe. Polecamy!