Tej wiosny przedstawiciele 2W wzięli udział w konkursie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt. „Szkoła z klimatem” – dzięki temu powstał projekt przebudowania otoczenia naszej szkoły na bardziej ekologiczne. Pomysłodawczynią i spiritus movens działań była Pani M. Dźwierżyńska, mama Oskara Hawliczka z naszej klasy. Zielone światło i opiekę merytoryczną otrzymaliśmy od Pana dyrektora K. Maksymowa, a dodatkowego wsparcia udzieliły Panie profesor A. Zalewska i J. Kowalczyk. Dziękujemy także wszystkim, z którymi konsultowaliśmy opcje zmian, w tym przedstawicielom Samorządu Szkolnego. Dużo się działo, dużo się nauczyliśmy - było warto! Serdecznie dziękujemy raz jeszcze za okazaną pomoc. Rozstrzygnięcie konkursu w czerwcu.

Zainteresowania ekologiczne poszerzaliśmy już niejednokrotnie, ostatnio także podczas lekcji online pt. ‘Dziedzictwo w lesie’ z Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, w której wzięliśmy udział 15.04.2021. Na spotkaniu wybrzmiały ważne dla nas słowa o tym, że dbanie o środowisko naturalne jest obowiązkiem patriotycznym.

Kl. 2W z Wychowawczynią