Moja klasa wzięła udział 19.05.2021 w warsztatach Międzynarodowego Centrum Kultury, które pokazały nam Kraków od strony, z której jeszcze go nie znaliśmy. Zajęcia dotyczyły wielokulturowości, a w ramach godziny lekcyjnej dowiedzieliśmy się, jakie są różnice między poszczególnymi mniejszościami narodowymi i etnicznymi Małopolski, jakie są korzyści i zagrożenia wynikające z wielokulturowości oraz omówiliśmy tło historyczne Krakowa. Jedną z najciekawszych części spotkania było koło fortuny, przy pomocy którego losowaliśmy znane postacie i odgadywaliśmy ich korzenie. W ten sposób pogłębiliśmy wiedzę np. o Tadeuszu Kościuszce i Janie Matejko, jak też o współczesnych nam Robercie Makłowiczu i Jerzym Stuhrze.

Kolejne warsztaty z MCK były bardzo ciekawym doświadczeniem budzącym w nas chęć do poznawania naszego kraju, jaki i do lepszego poznania naszych przodków. Polecamy!

Maciej Kardas, kl. 2W